Nu

 

Video

Sekvens 5

Sekvens 15

Sekvens 8

Sekvens 10

 

 

Sekvens 5

 

Ur Me — every body, volume 1

2011

 

Ljudverk: Jean-Louis Hutha.

Dansare: Rebecca Evanne, Olof Persson och Lina Räftegård.

Kostymdesign: Helena Fredriksson / H Fredriksson.

Ljussättning: Madeleine Strandberg.

Foto: Hannes A Brandulv.

 

Sekvens 15

 

Ur serien Me — every body

2014

Ljudverk: Pierre Proske / Grimus.

Dansare: Celia Berntzen, Fabian Brandt, Fredrika Byman Moberg,

Joakim E Karlsson, Rebecca Evanne, Olof Persson och Lina Räftegård.

Kostymdesign: Helena Fredriksson / H Fredriksson.

Ljussättning: Finn Pettersson.

Foto: Hannes A Brandulv.

Sekvens 8

 

Ur Me — every body, volume 1

2008

Ljudverk: Mike Skinner (1974 – 2014).

Dansare: Lina Räftegård.

Kostymdesign: Helena Fredriksson / H Fredriksson.

Ljussättning: Madeleine Strandberg.

Foto: Hannes A Brandulv.

Sekvens 10

 

Ur Me – every body, in a Billion Worlds

Göteborgs Konsthall, 2015

Ljudverk: Jean-Louis Huhta.

Dansare: Hannah Karlsson, Joakim E Karlsson, Rebecca Evanne,

Adele St-Aubin, Soledad Howe och Olof Persson.

Kostymdesign: Helena Fredriksson / H Fredriksson.

Ljussättning: Finn Pettersson.

Konstruktion Installation: Robert Ek.

Foto: Hannes A Brandulv.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Efterkonstruktioner

 

Serie bilder och videoverk. Ett efterkonstruktionsarbete med videodokumentation av koreografiska rörelsestrukturer. Verken växlar mellan det igenkännbara och det närmast abstrakta.

Genom ett konsekvent nyttjande av kopiering och manipulation i bildbearbetningen av kroppar i förflyttning flyter dokumentation och fantasi samman. Arbetet har pågått under en längre tid och innefattar sju obetitlade verk på pigmentskrift på ark och hd-video på monitor.

 

2010 – 2016.

 

Me — every body, in a Billion Worlds

 

Föreställning. Ett urval av Me – every body seriens 15 sekvenser modifieras för utställningsrummet. Vid den första omgången har tre sekvenser, nr 10, 14 och 15, lyfts ut ur scenföreställningen Me — every body, volume 2. Åskådarna har möjlighet att förflytta sig emellan och nära dansarna, rörliga väggar och slideboards. Föreställningen genomsyras av subtila rörelsestrukturer, dämpade sken, rök och pulserande ljud.

 

Vi är miljarder kroppar som i ett organiskt myller vandrar runt, som egna världar, ständigt kolliderande med oss själva och varandra.

 

ca 35 min, varierande storlekar, 2015.

Me — every body, volume 2

 

Föreställning. Rörelsens struktur och kroppens enkla komplexitet. Sex sekvenser dissekerar rörelsen form- och tidsmässigt för scenen, där kroppen är den centrala förutsättningen för verket. Allt människan utför, omdefinierar och producerar, sker direkt eller indirekt i relation till kroppen. Våra tankar, förflyttningar, möten och livet i allmänhet skulle inte ske om vi inte var formade efter den nuvarande strukturen. De grundläggande behoven för kroppen är fortfarande samma, men medvetenheten om den och metoder att underhålla den, är däremot under ständig detaljerad förändring.

 

Sex fristående sekvenser (no. 10–15) framförs av sju dansare, som med flera uppsättningar rörelser till sitt förfogande skapar individuella kombinationer. Gruppdynamiken komplicerar strukturen ytterligare. Liksom i Me – every body, volume 1 med sina nio sekvenser (no. 1–9) har arbetet varit en interaktiv process där ljudkonstnärer gjort inspelningar av dansarnas rörelser (ljud), samt arbetat utifrån de olika sekvensernas bild- och rörelsemodeller. Lager på lager har sekvenserna byggts samman med specialkomponerade ljudverk, ljus, bild och form.

 

60 min, varierande storlekar, 1995 - 2013.

Me — every body, volume 2  zineutgåva

 

Zineutgåva. Föreställning Zine till föreställningen Me — every body, volume 2 med bild och text. Omslag i färg med svartvit inlaga, digital tryck. Grafisk design: Lisa Alm. Foto: Hannes A Brandulv. Urval bilder Olof Persson. Text: Olof Persson och Anna Karlander. Begränsad upplaga.

 

148 x 210 mm, 22 sidor, 2013.

Me — every body, volume 1 ljudutgåva

 

Ljudutgåva LP / CD. Ljudspår till föreställningen och konstprojektet Me - every body.

 

Nio ljudverk av Robin Rimbaud / Scanner, Pierre Proske / Grimus, Mike Skinner och Jean-Louis Huhta. Grafisk form av Lisa Sandström och Camilla Blomgren. Mastering av Philip Granqvist / Studio Grandqvick. Begränsad upplaga.

 

52.87 min, 2011.

Me — every body, volume 1

 

Föreställning. Rörelsens struktur och kroppens enkla komplexitet.

Nio sekvenser dissekerar rörelsen form- och tidsmässigt för scenen och utställningsrummet, där kroppen är den centrala förutsättningen för verket.

 

Kropp. Egentligen enkelt, men ändå oerhört komplext. Allt människan utför, omdefinierar och producerar, sker direkt eller indirekt i relation till kroppen. Våra tankar, förflyttningar, möten och livet i allmänhet skulle inte ske om vi inte var formade efter den nuvarande strukturen.

De grundläggande behoven för kroppen är fortfarande samma, men medvetenheten om den och metoder att underhålla den, är däremot under ständig detaljerad förändring.

 

Arbetsproceduren har pågått en längre tid (2001 - 2008).

I omgångar har nio sekvenser skapats, utvidgas och modifierats vid olika platser i världen. Varje sekvens är uppbyggd var för sig med egen form. De hänger inte nödvändigtvis logiskt ihop på ett uppenbart plan, men formar i slutänden en helhet genom sin komplexitet.

 

60 min, varierande storlekar, 2001 - 2008.

Ge mig autonomitet och känn dig fri i allt

 

Video / Installation. Att befinna sig i ett tomrum kan förefalla ensamt, kännas som ett utanförskap, men det kan också vara ett solitärt utrymme för eftertanke. Ett tomt rum bär samtidigt på alla möjligheter - en möjlighet att expandera sina bilder, rum, rörelser, tankar och sig själv.

I verket avgränsas konsekvent bildens struktur till roterande rörelser, i lager på lager med upprepad tidsförskjutning. Utspelat i en black box blir den vertikala axeln subjektiv och en känsla av ett drömskt viktlöst tillstånd uppstår.

 

Arbetet speglar på ett fysiskt sätt integritet, individualitet och samhällsroller, samt kroppens förhållande till sitt eget inre och till andra individer. Nätverk, rotsystem, förgreningar byggs överallt idag och är centrala för vår kommunikation med omvärlden. Rörelser bildas inuti individen och expanderar ut utanför den egna kroppen där de läses av och vävs samman med andra individers. Dansaren är rörelsens uttolkare och rummets gestaltare. Hon förhåller sig ständigt till sig själv och sin kropp. Här blir hon en modell för skapelseprocessen, tillkomsten av nätverken.

 

16 min i loop, 2004.

Zero°  Oxygen°  Ectascy°

 

Rum / Installation / Föreställning. En del av serien Fusion° - fragment av tid. Den för människan ständiga processen; etablering av ny tid i den gamla är centralt i verket. Allt är i ständig förändring - samtidigt som det hela tiden finns något kvar av den "gamla tiden", tidigare upplevelser och erfarenheter - ingen skapar i vakuum. Kulturer och trender uppstår, växer, falnar, försvinner och lämnar spår efter sig. Rester av dessa kommer ofta tillbaks i nya former.

 

Tre fiktiva karaktärer lever i varsin sfär oberoende av tidens gång. Samtidigt existerar de inte utan varandra. Tre föreställningar visas som en installation, inhyst i tre rum uppbyggt av textil som belyses utifrån. Åskådaren besöker det ena rummet efter det andra - varje del betraktas för sig.

 

60 min, 10 x 20 x 3 m, 1999.

Individ° - Rester av ett samhälle

Individ° - I det vita ljuset

 

Video / Installation. En del av serien Fusion° - fragment av tid.

Utgår från samma grundposition som verket Zero° Oxygen° Extas°, men metoden och formatet är här ett annat; tidens möjlighet och omöjlighet. Två individuella men närbesläktade videoverk samtalar med varandra på två motställda skärmar. Åskådaren hamnar i det "videorum" som uppstår däremellan och blir en tredje part.

 

I tidigare verk har videobilder lagts lager på lager. I Individ° har bilden behållit sin rena ursprungliga bildyta och förändrats i endast 1-2 lager med hastighetsförändringar. Resultatet är just en fragmentering av rörelsen. Vissa långsamma rörelsesekvenser med inslag av snabba rörelser kan märkligt nog upplevas löpa såväl framlänges som baklänges - de saknar riktning i tiden. Platsen där videon spelades in existerar inte längre, den har rivits. Rörelserna utspelas således i en annan, "historisk" tid, en svunnen civilisation.

 

12 resp. 5 min i loop, 9 x 9 m, 1999.

Beyond Intra and Mutism

 

Video / Skulptur / Installation. Rummets konstruktion.

Den första delen i ett pågående arbete, bygger på en återkommande dröm sedan barnsben. I drömmen befinner jag mig i ett svävande rum utan botten, med väggar vars yta med ord inte kan beskrivas, dessa väggar känns så nära och samtidigt väldigt långt borta.

 

I bildprocessen utgjorde en specifik bild från en spelfilm grunden för arbetet med verket; ett rum med spegel i dess inre, som reflekterade rummet. Bilden styckades upp och plockades fram, bearbetades med lager på lager av övertoningar, in- och ut-zoomningar, och hastighetsförändringar. Flera rum och rum däremellan uppstod, ett flöde av tidigare icke sedda bilder dyker ständigt upp och återvänder aldrig...

 

Filmmaterialet projiceras från två håll på en halvgenomskinlig plastkub. Den "platta" videofilmen ges därmed en tre-dimensionell form - det tyngdlösa svävande rummet framträder. Åskådaren rör sig runt eller i verket mitt.

 

5 min i loop, 2,5 x 2,5 x 2 m, 1998.

Fri Text Zon

 

Rum / Text / Installation. Sociala funktioner och värden.

Ett ständigt föränderligt verk, besökaren / åskådaren blir deltagande i framställningen av installationen. Hon har, i ett konstruerat eller angivet befintligt rum, valmöjligheten att fritt sätta sin egen text och / eller bild.

 

Ord, meningar och bilder som spontant ritas på väggarna flyter ibland samman och skapar nya oväntade ordkombinationer, nya bilder. Intrycket förstärks av den flourescerande skriften. En väv av åsikter och uttryck, socialt accepterade eller tabubelagda, vackra och fula flyter här samman i tomrummet, ett slags närvarande skenbart rum.

 

3 x 4,5 x 2,5 m / varierande storlek, 1995.

Anarkism - kaotisk ordning i det demokratiska samhället

 

Video / Föreställning. Det organiserade kaoset och tillvarons former.

Vi översköljs av ett ständigt flöde av information och nyheter, ett flöde som tränger rätt in i våra vardagsrum.

 

De två dansarna och aktören befinner sig på scenen i centrum för denna bildstorm. Scenografisk skapas rummet av sju monitorer och två videoprojektioner. Tre bearbetade videofilmer löper parallellt genom föreställningen. Mot detta flöde ställs den genomlysta bilden ­ ett alternativ, som en värld bortom eller inuti oss själva.

 

60 min, 9 x 9 x 6 m, 1994.

 

Bokutgåva

Ljudutgåva

Zines

 

 

 

 

Me — every body, volume 1  Bokutgåva

 

Bok om föreställningen och konstprojektet Me – every body, volume 1.

Tre essäer av Vendela Grundell, Maria Mogren och Tor Billgren.

Grafisk form: Lisa Alm.

Översättning: Steven Cuzner.

Publicerad av Olof Persson Projects.

ISBN 978-91-982056-0-2

OPP001 2015

Innehåll: Förord, essäer och bilder.

Språk: Svenska och Engelska.

Omslag: 270g colorit svart, tryck blindprägling, 135 x 190 mm.

Inlaga: 120g edixion offset, limbunden efterbehandling, 104 sidor.

Upplaga om 400 exemplar.

 

150 kr ( + porto*)

 

 

 

 

*En kostnad tas ut för porto. Böcker skickas från Göteborg, Sverige med Posten. Leverans sker i skyddande plastficka och vadderad-förpackning.

 

Frågor kring Bokutgåvan, leveranser m m. Kontakta: info[at]olofperssonprojects.net

Me — every body, volume 1  Ljudutgåva

 

Soundtracket till föreställningen och konstprojektet Me – every body.

Nio ljudverk av Robin Rimbaud / Scanner, Pierre Proske / Grimus,

Mike Skinner och Jean-Louis Huhta.

Grafisk form: Lisa Alm och Camilla Blomgren.

Mastering: Philip Granqvist / Studio Grandqvick.

Publicerad av Olof Persson Projects.

OPP001

LP

 

LP: 9 spår, 52.87 min.

Omslag: 450g notturno svart, tryck lack svart, 947 x 310 mm.

Folder: 80g kaskad svart, 295 x 290 mm.

Upplaga om 300 exemplar.

 

150 kr ( + porto*)

 

 

 

CD

 

CD: 9 spår, 52.87 min.

Omslag: 450g notturno svart, tryck lack svart, 402 x 120 mm.

Folder: 80g kaskad svart, 295 x 290 mm.

Upplaga om 300 exemplar.

 

100 kr ( + porto*)

 

 

 

 

 

*En kostnad tas ut för porto. Skivor skickas från Göteborg, Sverige med Posten. Leverans sker i skyddande plastficka, silkespapper och kartong-förpackning anpassad för LP och CD.

 

Frågor kring ljudutgåvan, leveranser m m. Kontakta: info[at]olofperssonprojects.net

Me — every body, volume 2   Zineutgåva

 

Zine till föreställningen Me — every body, volume 2.

Grafisk form: Lisa Alm.

Foto: Hannes A Brandulv.

Urval och bearbetning bilder: Olof Persson.

Text: Olof Persson och Anna Karlander.

Publicerad av Olof Persson Projects

OPP002

Innehåll: Text och bilder.

Språk: Svenska.

Omslag: Färg, tryck digital, 148 x 210 mm.

Inlaga: Svartvit, tryck digital, häftad, 22 sidor.

Upplaga om 200 exemplar.

 

 

Slutsåld

 

 

*En kostnad tas ut för porto. Zines skickas från Göteborg, Sverige med Posten. Leverans sker i skyddande plastficka och vadderad-förpackning.

 

Frågor kring zineutgåva, leveranser m m. Kontakta: info[at]olofperssonprojects.net

 

Kritik

 

Aktivitet

2016 — 2008

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

16 – 19 november 2016:

 

Off the Wall: Premiär på föreställning/ installation i samarbete med ljudkonstnären David Sabel, 3:e Våningen, Göteborg.

 

David Sabel

3:e Våningen

 

 

22 oktober 2016:

 

Untitled. Föreställning/Konsert i samarbete med ljudkonstnären Kajsa Magnarsson på Göteborg Art Sounds 2016.

 

Göteborg Art Sounds

Kajsa Magnarsson

 

 

6 – 7 augusti:

 

Untitled: Utställning med ny serie bilder och videoverk, Burö Konsthall, Konstvågen Öckeröarna.

 

Olof Persson Projects

 

januari – juni 2016:

 

Arbetsprocess med "Movement Drawings"

– dans som tecknade serier i samarbete med konstnärerna Camilla Boström, Marcelo Romero, Lina Brunhage och Johan Björkegren.

 

Johan Björkegren

Camilla Boström

Marcelo Romero

Lina Brunhage

 

 

26 maj 2016:

 

Bok om Me – every body, volume 1. Bokutgåvan ingår nu i sortimentet på Malmö Konsthalls bokhandel. Essäer av Vendela Grundell, Maria Mogren och Tor Billgren.

 

Malmö Konsthalls bokhandel

9 – 10 april 2016:

 

Me – every body, in a Billion Worlds. Föreställning / Installation av Olof Persson Projects på Konstrundan i Majorna 2016.

 

Konstrundan i Majorna

 

 

19 mars 2016:

 

Untitled. Platsspecifik föreställning / Konsert i samarbete med ljudkonstnären Kajsa Magnarsson på K.R.O.P.P, Uppsala Konserthus.

 

K.R.O.P.P

Kajsa Magnarsson

September – december 2015:

 

Arbetsprocess med "Off the Wall", ny installation/föreställning i samarbete med ljudkonstnären David Sabel.

 

David Sabel

 

 

13 oktober 2015:

 

Beviljas arbetsstipendium av Konstnärsnämnden.

 

 

15 – 26 juni 2015:

 

Världens Centrum i Periferin: Samarbets-projekt med Melbourne-baserade koreografen Phillip Adams och ljudkonstnären Pierre Proske på Melbourne Media Lab och The Substation i Melbourne.

 

Balletlab     Digital Star

8 juni 2015:

 

Bok om Me – every body, volume 1: Bokutgåvan finns nu att beställa online. Essäer av Vendela Grundell, Maria Mogren och Tor Billgren.

 

Olof Persson Projects

 

 

20 – 21 mars 2015:

 

Me – every body, in a Billion Worlds: Föreställning av Olof Persson Projects, Göteborgs Konsthall, Göteborg.

 

Göteborgs Konsthall

20 mars 2015:

 

Bok om Me – every body, volume 1: Essäer av Vendela Grundell, Maria Mogren och Tor Billgren. Release på Göteborgs Konsthall i samband med föreställningen "Me – every body, in a Billion Worlds". Ges ut i begränsad upplaga av Olof Persson Projects.

 

Olof Persson Projects

 

 

17 januari – 29 mars 2015:

 

Art Wars Sweden – Turning The Dark Side Onto The Art Side: Utställning med 20 konstnärer i samarbete med Ben Moore / Art Below / Art Wars, Missing People och Missing Tom, 3:e Våningen – Center för Samtidskonst, Göteborg.

 

3:e Våningen   Art Wars   Missing People

18 oktober 2014:

 

Robin Rimbaud aka Scanner x Olof Persson Projects: Eftermiddagsprogram med konstnärssamtal, föreställning och Konsert, Göteborgs Art Sounds 2014.

 

Göteborg Art Sounds

 

 

27 september 2014:

 

Me – every body, volume 2: Föreställning av Olof Persson Projects, Kulturhuset i Ytterjärna.

 

Kulturhuset i Ytterjärna

 

17 – 19 september 2014:

 

Me — every body, volume 2: Föreställning av Olof Persson Projects, 3:e Våningen, Göteborg.

 

3:e Våningen

 

 

22 maj 2014:

 

Tilldelas Göteborgs Stads Kulturstipendium 2014, Göteborg.

 

 

10 – 11 april 2014:

 

Pacific! x Olof Persson Projects: Narcissus by Pacific!, festivalen Spectacles Sauvages, Le studio Le Regard du Cygne, Paris.

 

Le studio Le Regard du Cygne

 

21 januari 2014:

 

Elektron x Olof Persson Projects:  Samarbete med Elektron, i lanseringen av deras hybrid-trummaskin "Analog Rytm".

 

Elektron

 

 

18 – 30 januari 2014:

 

Dido & Aeneas: koreografi i uppdrag åt Utomjordiskas operauppsättning, regi av Per Buhre,  Röda Sten Konsthall, Göteborg.

 

Röda Sten Konsthall

 

28 november – 8 december 2013:

 

Ge mig autonomitet och känn dig fri i allt: Utställning av Olof Persson, In shadow 2013, Lissabon.

 

In shadow

 

 

7 november 2013:

 

Me – every body, volume 2 recenseras med bild och text i Svenska Dagbladet.

 

Svenska Dagbladet

 

 

5 – 7 november 2013:

 

Me — every body, volume 2: Föreställning av Olof Persson, Dansens Hus, Stockholm

 

Dansens Hus

 

28 september 2013:

 

Me — every body, volume 2: Medverkar i Göteborg Art Sounds 2013.

 

Göteborg Art Sounds

 

 

20 september – 25 oktober 2013:

 

Me – every body, volume 2: Premiär på ny föreställning + release föreställning zine av Olof Persson, 3:e Våningen, Göteborg.

 

3:e Våningen

 

 

11 – 16 juni 2013:

 

Två Rum: Föreställning / Installation / Video av Olof Persson och Hannes A Brandulv, Festival:display 2013, Weld, Stockholm.

 

Festival:display   Weld

12 – 14 april 2013:

 

Me - every body, volume 1: Föreställning av Olof Persson, 3:e Våningen, Göteborg.

 

3:e Våningen

 

 

5 – 6 april 2013:

 

Me - every body, volume 1: Föreställning av Olof Persson, Fylkingen, Stockholm.

 

Fylkingen

 

 

4 mars 2013:

 

Beviljas projekstöd från Konstnärsnämnden

 

18 november 2012:

 

Utställningen Ge mig autonomitet och känn dig fri i allt recenseras i Göteborgs-Posten.

 

Göteborgs-Posten

 

 

27 november 2012 – 20 januari 2013:

 

Ge mig autonomitet och känn dig fri i allt: utställning av Olof Persson, Försökshallen, 3:e Våningen, Göteborg.

 

3:e Våningen

 

 

29 augusti – 1 september 2012:

 

Medverkar på Internationale Tanzmesse, Düsseldorf, en av världens viktigaste mässor för dans.

 

Internationale Tanzmesse Düsseldorf

 

1 juni 2012:

 

Sekvens 10: medverkar i Göteborg Art Sounds 2012 / Elektroakustiska landskap.

 

Göteborg Art Sounds

 

 

april – juni 2012:

 

Arbetsprocedur med ny installation / föreställning.

 

 

22 april 2012:

 

Me - every body, volume 1 recenseras i Nutida Musik 3/2011-2012. Med bild och text på sidan 64 i sektionen Avlyssnat, ges beskrivning om hur upplevelsen av ljudbilden blir ryckt ur sitt visuella sammanhang, och diskussion om avgränsningar, påståenden och formuleringar kring kroppens funktion i utgåvans kontext.

 

Nutida Musik

 

3 april 2012:

 

Beviljats projektstöd från Statens Kulturåd.

 

 

oktober 2011 – februari 2012:

 

Arbetsprocedur med ny installation / föreställning.

 

4 – 9 oktober 2011:

 

Narcissus by Pacific! on tour: Föreställningen Narcissus by Pacific! feat. Maja Gödicke & Olof Perssonm turné Dansstationen, Malmö och MDT, Stockholm.

 

Dansstationen    MDT

 

 

30 juni 2011:

 

Me – every body, volume 1 rekommenderas i Sleek Magazine 30 "Sound | Silence". Med bild och text på sidan 225 i selektionen Further Reading beskrivs kopplingen till arkitekturella strukturer samt relationen mellan kropp, rörelse och tid i projektet.

 

Sleek Magazine

16 juni 2011:

 

Beviljats projektstöd från Kulturbryggan.

 

 

26 maj 2011:

 

Me - every body, volume 1: Ljudutgåvan Me – every body, volume 1 finns nu att beställa online. LP och CD i begränsad upplaga med nio ljudverk av Robin Rimbaud / Scanner, Pierre Proske / Grimus, Mike Skinner och Jean-Louis Huhta.

 

Olof Persson Projects

 

 

9 februari – 11 mars 2011:

 

Me – every body, volume 1: Nypremiär av föreställningen Me - every body + soundtrack release på konstscenen 3:e våningen, Göteborg.

 

3:e Våningen

 

 

8 februari 2011:

 

Beviljats projektstödet PRONTO, Göteborgs Stads Kultur för Me - every body volume 1.

7 november 2010 – 2 januari 2011:

 

MD no 2: Medverkar i grupputställningen "Också vidare" på Örebro Länsmuseum. Curator: Peter Ekström.

 

Örebro Länsmuseum

 

 

29 oktober – 1 november 2010:

 

Narcissus by Pacific!: Föreställningen "Narcissus by Pacific!" feat. El Perro del Mar & Olof Persson. Atalante, Göteborg.

 

Atalante    Pacific!

23 oktober 2010:

 

Medverkar i öppningen av 3:e våningen, Göteborgs nya konstscen.

 

3:e våningen

 

 

september – oktober 2010:

 

Experimentarbete med ny installation / föreställning.

 

 

5 augusti 2010:

 

Narcissus by Pacific!: release av musikvideo till singeln Narcissus i uppdrag åt electropop-duon Pacific! och skivettiketten Vulture, Paris

 

Vulture

2 april 2010:

 

MD 1: Bild ur kommande bildserien "Movement drawings" publiceras i tidskriften / konstprojektet "Pervers Kroki" i en begränsad upplaga, initierad Galleri Westberg / Spåman. Release på Hey, it's Enrico Pallazzo.

 

Hey, it's Enrico Pallazzo

 

 

januari – februari 2010:

 

Experiment -och- utvecklingarbete av ny serie bilder och videoverk.

25 – 28 november 2009:

 

Sekvens 3 och 10: Medverkar i programmet "From America With Love" på 24 Kvadrat - The Green Room i Göteborg. Curator: Torbjörn Stenberg.

 

24 Kvadrat - The Green Room

 

 

3 november 2009:

 

Tilldelats Adlerbertska konstnärsstipendium, Adlerberska Stiftelsen av Sällskapet Gnistan.

 

6 juli – 25 september 2009:

 

Narcissus by Pacific!: Utvecklar föreställning till Riksteaterproduktionen "Narcissus" i uppdrag åt electropop-duon Pacific!.

 

Riksteatern    Pacific!

 

 

 

juni 2009:

 

Experiment -och- utvecklingarbete av ny serie bilder och videoverk.

26 – 29 mars 2009:

 

In absence of light: Grupputställningen "Color Palate Project", Monkey Town, New York. Uppdrag färgen eller ickefärgen Svart. Curator: Helena Fredriksson.

 

Monkey Town

 

 

13 – 15 mars 2009:

 

Sekvens 10: Medverkar i "Cabaret des signes #4" på Le Studio Le Regard du Cygne i Paris. Curator: Fabrice Dugied.

 

Le studio Le Regard du Cygne

6 – 9 november 2008:

 

Me – every body, volume 1: Premiär på verket Me - every body på Atalante i Göteborg.

 

Atalante

 

 

7 oktober – 1 november 2008:

 

Oxygen° - videoversion: Grupputställningen Monologs, Galleri Animal, Santiago de Chile. Curator: Elisa Eliash

 

Galleri Animal

21 augusti 2008:

 

Me – every body: Förhandsvisning med delar ur nya verket Me - every body i Göteborg Internationella Dans & teater festival's programpunkt MER på GöteborgsOperan, Göteborg.

 

Göteborg Internationella Dans och Teaterfestival

 

 

29 – 30 maj 2008:

 

Monologs:  Oxygen° - videoversion, internationella teater -och -videoprojektet Monologs, festivalen Salento Negroamaro, Lecce, Italien. Curator: Elisa Elish

 

Monologs

18 – 19 april 2008:

 

Oxygen° - Videoversion: Grupputställning,  Prisma Performance Festival, Norrköping.

 

Prisma Performance Festival

 

 

2008:

 

Beviljats stimulans och utvecklingsmedel, Danskontoret / Konst -och Kulturutveckling, Västra Götalandsregionen.

 

Beviljats projektstöd från Konstnärsnämnden

 

Olof Persson

Projects

Olof Persson Projects

Transdisciplinär grupp och studioverksamhet baserad i Göteborg,

ledd av konstnären Olof Persson. Med skiftande medarbetare är gruppens funktion att uttrycka konstnärliga idéer och uppdrag. Verksamheten utgörs av långsiktiga konstnärliga arbetsprocesser i flera nivåer, och estetiken utgår ifrån kroppens och rörelsens struktur och komplexitet.

En estetik som innehar nyanser av opolerad yta, urbana undertoner och flyktighet.

 

  Målsättningen för produktionerna är att det skall råda balans mellan tanke och utförande i resultaten av arbeten, som utrycks i publika former. Projekt och verk som utvecklas kännetecknas också av mångsidighet och innovation. Oftast förenas flera discipliner med utgångspunkt från den konstnärliga hållningen.

 

   Genom åren har en rad föreställningar, installationer och videoverk utvecklas. Som visats på gallerier, konsthallar, scener och festivaler världen över som Paris, New York, Göteborg, Tokyo, Köpenhamn, Düsseldorf, Stockholm, Santiago de Chile, Malmö, Lissabon m.fl.

 

   Till verksamheten adderas en lång rad samarbeten med skickliga yrkesutövare i flera kategorier. Det är viktigt för verksamheten att ta in professioner som ger idéer en form som fungerar.

   Samarbetspartners är dansare, kompositörer/ljuddesigners/musiker, fotografer, ljusdesigner, kostymdesigner/modedesigner, arkitekter, grafisk designer, översättare, skribenter, tekniker och tillverkare inom olika fält.

 

   Omfattningen är stor och konstnärliga samarbeten har lokalt till internationellt genomförts med Robin Rimbaud / Scanner (Tate Modern), Helena Fredriksson / H Fredriksson (New York Fashion week), Pierre Proske / Grimus (Ars Electronica Futurelab), Lina Räftegård (Kungliga Teatern i Köpenhamn), Mike Skinner (MoMa PS1) Lisa Alm (Fashion Deluxe), Camilla Blomgren (Aoki), Jean-Louis Huhta (Skull Defekts), Rebecca Evanne (Helsingfors Stadsteater), Madeleine Strandberg (GöteborgOperan), Hannes A Brandulv (Göteborgs Internationella Filmfestival), Karl-Wilhelm Björk (Vivienne Westwood), Nora Takada Wigzell, Lotta Lipsanen, Maria Kivelä, Elisa Locci (Video Monologs), Sara Assbring (El Perro Del Mar), Daniel Högberg och Björn Synneby (Pacific!, Apflickorna), Diana Orving, Joakim Envik Karlsson (Art of Spectra), Nina Andersson (Bon Magazine) m.fl.

 

   Pågående projekt och verksamhet finansieras med anslag från Göteborg Stad kultur, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kulturbryggan, Frispel och Västra Götalandsregionen.

 

Kontakt

Konstnärlig ledare

 

Olof Persson

olof(at]olofperssonprojects.net

 

Kontakt Studio

 

Olof Persson Projects

Ostindiegatan 18A

414 52 Göteborg

 

info[at]olofperssonprojects.net

www.olofperssonprojects.net

 

Vimeo

Soundcloud

Instagram

Producent

 

Anna Stigert

anna.stigert[at]olofperssonprojects.net

 

Konstruktör

Installationer - Scenografi

 

Robert Ek

robert[at]olofperssonprojects.net

Kontakt Konstcenter

 

3:e våningen

Sockerbruket 9

414 51 Göteborg

 

Tel: 031-12 17 71

info[at]3vaningen.se

www.3vaningen.se

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på utskick från Olof Persson Projects

 

Registrering:

Utskick sker ca 4 gånger om året. Vi lämnar inte ut e-postadress eller andra uppgifter till tredje part.

 

Frågor kring utskick m m. Kontakta info[at]olofperssonprojects.net

Aktuellt nummer:

 

Sommar 2016